تشریح پروتز دندان

مقالات آموزشیدر صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
تعداد بازدید :2422 چهار شنبه 22 مرداد 1393

تشریح پروتز دندان


تشریح پروتز نهایی و مراقبت از آن

بایستی قبل از شروع کار شکل نهایی پروتز برای بیمار ترسیم شود  و همچنین نحوه بهداشت و مراقبت از آن به بیمار آموزش داده شود.

پروتز تک دندان


شکل نهایی شبیه به روکش دندان معمولی ومراقبت از آن مسواک زدن و نخ دندان ممکن است شیب پالاتو لیبیال دندانهای قدامی بعلت تحلیل  شیب دار استخوان زیاد باشد.
ممکن است ارتفاع دندان بعلت تحلیل ارتفاع استخوان بلندتر ساخته شود راه حل آن بکارگیری از پرسلن با رنگ لثه میباشد.
در دندانهای خلفی عرض باکولینگوال باید باریکتر از حد طبیعی باشد چون که  قطر ایمپلنت از قطر ریشه دندان طبیعی کوچکتر است.

پروتز چند دندانی 
 شکل نهایی شبیه به روکشهای  بریج
 بهداشت مانند دندان طبیعی مسواک زدن و استفاده از نخ دندان و جرمگیری سالی دو بار و رادیوگرافی دو سال یک بار توصیه میشود.

اور دنچر پارسیل
شبیه به پلاک نیم فک یا تکه ای با بیس فلزی یا بدون فریم فلزی ساخته میشود. این پلاک احتیاج به رست و کلاسپ ندارد و بوسیله بال و ساکت به ایمپلنت ها متصل میشود.بهداشت اوردنچر بیرون آوردن پروتز و مسواک زدن به  اتچمنتهای ایمپلنت اودنچر میباشد.انجام  رادیوگرافی دو سال یکبار توصیه میشود.

پروتز فک با بی دندانی کامل
ساخت پروتز فک با بی دندانی کامل میتواند به اشکال زیر باشد:

- PFM بریج کامل با پروتز 
-پروتز هیبرید
-  پروتز های بریج
-اوردنچر بال اند ساکت
-بال آن بار اوردنچر

 بریج:ایمپلنت ها میتوانند بصورت بریج متصل به هم ساخته شوند در فک بالا میتوان دو طرف فک به هم متصل و یا از وسط مجزا و یا بصورت سه تکه  یکی در قدام  و دو تکه در طرفین ساخته شوند.
در فک پایین لازم است قسمت قدام  بین دو فورامین منتال بهم وصل وبعد ناحیه منتال فورامین در طرفین دو بریج گروهی ساخته شود.
نحوه بهداشت مسواک زدن و استفاده از نخ دندان وممکن است نیاز به مسواک بین دندانی باشد.
 انجام رادیوگرافی هر دو سال یکبار برای چکاپ ضروری است.

پروتز هیبرید:
این یک پروتز پیچ شونده است که دارای اسکلت فلزی پیچ شونده و دنانهای آکریلی با لثه آکریلی است.لثه آکریلی باید بدون فلانج باشد تا غذا در زیر آن تجمع نکند.
در این پروتز ایمپلنتها باید کاملا موازی کارگذاشته شوند.
مراقبت این پروتز مسواک زدن روزانه و انجام رادیوگراف دو سال یکبار است.


HyBridge- پروتز های بریج

این هم یک مدل پروتز پیچ شونده است که به علت تحلیل شدید ارتفاع استخوان سطح تحتانی پروتز با لثه بیمار فاصله دارد واینکار به جهت سبک تر شدن پروتز انجام میشود.نگهداری مسواک زدن روزانه  وانجام رادیوگرافی دو سال یکباراست.

ادامه مطلب(اوردنچر و تشریح ملاحظات دندانی


       
جهت استفاده از مطلب فوق کد زیر را کپی و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید
کلمات مرتبط :
  
   
 کاربر گرامی به منظور ارسال نظرات عضویت در سایت الزامی است 
 
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.