آسيبهاي ناشي از ضربه

مقالات آموزشیدر صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
تعداد بازدید :1133 پنج شنبه 28 فروردین 1393

 آسيبهاي ناشي از ضربه

بروز حادثه
مستعدترين دندان به ضربه سانترال بالاست كه 80رصد آسيبهاي دنداني را شامل مي شود . بعد از آن لترال بالا وسانترال ولترال پائين مستعد به ضربه هستند .
تاريخچه ومعاينات باليني
تاريخچه پزشكي پايه ارزيابي ودرمان بيمار است بدون كامل كردن پرسشنامه پزشكي استاندارد حتي تزريق بي حسي موضعي هم بي خطر نيست .


 


تاريخچه حادثه
زمان ، چگونگي ومحل حادثه مهم مي باشند . چگونگي حادثه به دندانپزشك كمك مي كند تا محل آسيب را مشخص كند . محل حادثه براي تعيين پيش آگهي اهميت دارد . اهميت پروفيلاكسي باكزاز براساس محل حادثه متفاوت است .

معاينات باليني شكايات اصلي
اگر شكايت اين است كه دندانها با هم جفت نمي شود دندانپزشك بايد به جابجايي احتمالي يا شكستگي استخوان مشكوك شود . دردي كه فقط موقع تماس دندانها به هم ايجاد مي شود نشانگر شكستگي يا جابجايي تاج ،ريشه يا استخوان مي باشد .

معاينه نورولوژيك
حدود ارزيابي نورولوژيك اوليه براي بيماراني كه دچار آسيب دنداني ناشي از ضربه شده اند شامل :
1. تنظيم تاريخچه پزشكي واطلاعات مربوط به حادثه
2. تعيين فشار خون ونبض
3. معاينه چشم وبررسي دوبيني وفعاليت مردمكها
4. معاينه حساسيت پوست صورت ،پاراستزي وآناستزي
5. پيگيري قطعي بيمار مي باشد

معاينه خارج دهاني
دراين معاينه زخم هاي سر وگردن – انحراف كانتور استخوان – TMJوهمچنين قوس زايگوماتيك وزاويه ولبه فك پائين باستي بررسي شوند.

معاينات بافت سخت
فك پائين بايد با قرار دادن انگشت اشاره روي پلن اكلوزال دندانهاي خلفي وانگشت شست زير فك پائين از نظر شكستگي بررسي شود. حركت چند دندان با هم نشانه شكستگي آلوئولار است . لقي تاج بايد از لقي دندان تشخيص داده شود . خونريزي در سالكوس لثه اي نشان دهنده دندان يا قطعه دنداني جابجا شده است . شكستگي تاج با اكسپوز جزئي پالپ با آغشته كردن قطعه اي پنبه به سالين وفشردن درناحيه مشكوك شناسايي مي شود .


      
جهت استفاده از مطلب فوق کد زیر را کپی و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید
کلمات مرتبط :
  
   
 کاربر گرامی به منظور ارسال نظرات عضویت در سایت الزامی است 
 
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.