نسبت طلائی و کاربردآن در دندانپزشکی زیبائی

مقالات آموزشیدر صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
تعداد بازدید :1077 پنج شنبه 28 فروردین 1393

نسبت طلائی و کاربردآن در دندانپزشکی زیبائی

یکی از مهمترین شاخصه ها در زیبائی چه در طبیعت وچه در هنرهائی نظیرمعماری وطراحی لباس واتومبیل و.. رعایت نسبت های طلائی است.اجزای مختلف یک پدیده زیبا در طبیعت دارای نسبت مشخصی با یک دیگر هستند.این نسبت برای اولین بار توسط عالمان یونان باستان کشف شده است وپس از آن به کرات توسط متخصصان رشته های مختلف بیان گشته ومورد تحقیق قرار گرفته است.مطابق این قاعده دوخط مستقیم در یک ترکیب با هم نسبت مشخصی دارند (1.618/1).به شکل های زیر دقت کنید.


 


این نسبت در ابعاد یک مستطیل زیبا نیز وجود دارد.قطع معمول کتاب ها ، کارت های ویزیت و سربرگ ها نیز از چنین نسبتی برخوردارند.
به تصویر های زیر دقت کنید تا به ابعاد گسترده استفاده از این نسبت در اجسام گوناگون پی ببرید:
این نسبت در دندانپزشکی نیز استفاده های متعددی دارد.به موارد زیردقت قرمائید:
همان طور که دیده می شود دندان های زیبای طبیعی با هم دیگر نسبت مشخص دارند .به گونه ای که هنگامی که به آن ها از روبرو نگاه می شود دندان پیشین عرضی برابر 1.68دندان کناری دارد.(دقت کنید که این نسبت بین عرضی از دندان است که دیده می شود نه عرض واقعی دندان)ودرعین حال عرض مشهود دندان کناری (دندان دوم)1.68عرض دیده شده دندان نیش(دندان سوم)می باشد.
از طرفی بین طول وعرض دندان ها نیز این رابطه برقرار است به گونه ای که نسبت بین عرض دو دندان پیشین
1.68ارتفاع این دندان ها است.بنابر این برای زیباسازی لبخند دندانپزشک باید تا جائی که امکان پذیر است این نسبت را به شخص برگرداند.گاهی در برخی دندان سایش شدید لبه دندان باعث کاهش ارتفاع دندان شده و درحقیقت ارتفاع وعرض دندان یکی شده ونسبت طلائی به شدت به هم می خورد.در این مواقع با درمان های زیبائی دندانپزشکی علاوه بر بازگرداندن ارتفاع دندان نسبت طلائی مجددا" برقرار شده وزیبائی فوق العاده ای به وجود می آید.

تصویر زیر بیماری را نشان می دهد که به علت سایش شدید دندان ها واز دست رفتن زیبائی دندان ها مراجعه کرده است .همان طور که مشاهده می شود نسبت طول وعرض مستطیل فوق الذکر به جای نسبت ذکر شده دو به یک است یعنی عرض دند ان ها در مقایسه با ارتفاع آن ها بیشتر شده است .

این شخص را با درمان لامینیت چینی درمان نموده ام.همان طور که می بینید با برگرداندن نسبت طلائی تغییری اساسی در زیبائی دندان ها به دست آمده است.

نسبت طلائی یکی از فاکتورهائی است که دندانپزشک در زیباسازی لبخند به کار می بندد. دندانپزشکی زیبائی به کارگیری علم ، هنر وتجربه دندانپزشکی برای بهتر خندیدن است.هنگامی که می خندید تمام دنیا با شما می خندد.


      
جهت استفاده از مطلب فوق کد زیر را کپی و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید
کلمات مرتبط :
  
   
 کاربر گرامی به منظور ارسال نظرات عضویت در سایت الزامی است 
 
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.