سینوس ها

مقالات آموزشیدر صورت انتخاب کلید "تایید" خبر مورد نظر حذف کامل خواهد شد.

 
تعداد بازدید :2025 چهار شنبه 22 مرداد 1393

سینوس ها

بزرگ شدن سینوس
سینوس گونه ای حفره خالی است که با کشیده شدن دندانهای زیر آن بزرگ میشود و فضای کاشت ایمپلنت را کاهش میدهد.در این موارد باید فضای ایجاد شده با پیوند استخوان پر شود تا بتوان ایمپلنت را در استخوان جدید کاشت به این عمل سینوس لیفت میگویند که به دو صورت انجام میشود.

 

 سینوس لیفت بسته
جراحی سینوس بسته در جاییکه حد اکثر به سه میلیمتر فضا احتیاج است انجام میشود وایجاد فضای بیشتر از آن باید به روش سینوس لیفت باز انجام میشود.

سینوس لیفت باز
 جراحی سینوس باز در جاییکه به بیش از سه میلیمتر فضا احتیاج است.
قبل از عمل سینوس لیفت باز
بعد از عمل سینوس لیفت باز

برای این عمل پنجره ای در دیواره باکال سینوس باز میشود و با بالا زدن ممبران اشنایدر فضای زیر غشا با گرافت استخوان پر میشود اگر حد اقل چهار میلیمتر استخوان در کف سینوس وجود داشته باشد میتوان همزمان ایمپلنت ها را نیز کاشت.

رادیو گرافی تخصصی ایمپلنت

رادیوگرافی مورد نیاز جهت تشخیص عرض استخوان است با این تصاویر علاوه برعرض استخوان رابطه عصب تحتانی فکی و منتال فورامین و سینوس ماگزیلا و همینطور زاویه استخوان دیده میشود.
توجه داشته باشیم که بهترین رادیوگراف هم میتواند خطا داشته باشد و نباید صد در صد به آن اکتفا  کرد و باید مشاهدات بالینی در نظر گرفته شود و در صورت نیاز در حین جراحی باید رادیو گراف  تکمیلی انجام شود.

ادامه مطلب(فلب جراحی کاشت ایمپلنت)       
جهت استفاده از مطلب فوق کد زیر را کپی و در وبلاگ یا سایت خود قرار دهید
کلمات مرتبط :
  
   
 کاربر گرامی به منظور ارسال نظرات عضویت در سایت الزامی است 
 
در صورت انتخاب کلید "تایید"انتخاب مورد نظر حذف کامل خواهد شد.