ایمپلنت - کلینیک تخصصی دندانپزشکی دکتر حسینی

ايمپلنت Implant
ايمپلنت (Implant) چيست؟
ايمپلنت قطعه اي از فلز تيتانيوم است که اغلب به شکل ريشه دندان مي باشد و داخل استخوان فک قرار داده ميشود.ايمپلنت دنداني بعنوان پايه اي جهت قرار دادن پروتز روي آن استفاده مي شود و باز سازي تاج دندانهاي از دست رفته با استفاده از اين پايه ايمپلنت مقدور مي گردد.


چه کساني کانديد ايمپلنت هستند؟
افرادي که به هر علتي دندان ازدست داده باشند کانديد ايمپلنت هستند. ايمپلنت جهت جايگزيني1 دندان تا بازسازي همه دندانها را در بر مي گيرد.در مورد از دست دادن يک يا چند دندان ديگر نيازي به تراش دندانهاي مجاور بعنوان پايه پروتز نيست. ايمپلنت داخل استخوان قرار مي گيرد و روکش روي همان ايمپلنت بدون اتکاء به دندانهاي مجاور قرار داده مي شود.
فاصله بین دندانهای جلو در اثر از دست رفتن یک دندان بطوری که دندانهای مجاور آن طبیعی باشند.
فاصله زیاد بین دندان ها در اثر از دست رفتن یک یا بیش از یک دندان بطوری که دندانهای مجاور آن طبیعی باشند.
زمانی که کلیه دندانهای یک یا هر دو فک از دست رفته باشد.


اوردنچر چیست؟
معمول ترین روشی که برای گذاشتن دندان برای یک فرد بی دندان به کار می رود دست دندان کامل است.با وجودی که این دست دندان ها خدمت زیادی به این افراد می کنند وآن ها را قادر می سازد که غذا های معمول را بخورند وصحبت نمایند ودر عین حال زیبائی را به آن ها بر می گرداند .با وجود همه این مزایا ، بیمارانی که از این نوع دندان های مصنوعی استفاده می کنند به تدریج دچار سایش بافت لثه ای می شوند ودیگر به اندازه روز اول در دهان محکم نیست.

 

یکی از بهترین روش هائی که در سال های اخیر برای این گونه بیماران ارائه شده است اور دنچر می باشد.اوردنچر یعنی نوعی دندان مصنوعی که توسط چفت وبست مخصوصی به پایه هائی ثابت در فک متصل می شود.این پایه های ثابت می توانند دندان های طبیعی ویا ایمپلنت یعنی دندان های کاشتنی باشند.بدین ترتیب با این کار دندان های مصنوعی کاملا" در دهان محکم می شوند وامکان غذا خوردن وصحبت کردن را برای بیمار فراهم می کنند.تعداد پایه هائی که برای این کار در هرفک قرار می گیرد از دوتا شش ایمپلنت متفاوت است